TOUR-GUIDE SISTEMI I OPREMA


Tour-guide oprema podrazumeva sisteme za jednosmernu audio komunikaciju čija je primarna namena neposredna podrška vođenju turističkih grupa, no koji su zbog izuzetne portabilnosti našli ogromnu primenu i u event industriji.

Osim već pomenutog servisiranja turističkih grupa, tour-guide oprema se veoma često koristi i kao portabl oprema za simultano prevođenje kod nekih manje zahtevnih dešavanja koja dopuštaju izvesnu fleksibilnost i improvizacije u radu. Takođe, izrazito je pogodna i za podršku takozvanom šušotaž-prevođenju (chuchotage) koje se odnosi na šaputanje prevoda samo jednoj osobi, a koje se primenom ove vrste opreme može proširiti i na znatno veći broj slušaoca. Osim za prevođenje ova oprema se može koristiti i za sufliranje, odnosno internu komunikaciju tokom dešavanja bilo koje vrste.

Tour-guide oprema se veoma često koristi i za realizaciju dešavanja koja se odvijaju u uslovima povišene buke. Najčešće se to odnosi na poslovne prezentacije u industrijskim pogonima kada govor prezentera treba da nadjača buku koju stvaraju mašine ili drugi izvori buke, a istovremeno mora da bude potpuno razgovetan i prijatan za slušanje praktično neograničenom broju slušaoca.

Mi smo jedna od tek nekolicine regionalnih kompanija koje se profesionalno bave iznajmljivanjem tour-guide opreme za potrebe event industrije i naši kapaciteti mogu trenutno da pokriju više od pet istovremenih dešavanja, odnosno preko dve stotine slušaoca, dok za posebne zahteve taj broj može biti i znatno veći.


POZOVITE NAS ODMAH I ZAHTEVAJTE
NAŠU PONUDU +381 63 250 152[povratak na prethodnu stranicu]