SCENSKA I PREZENTACIJSKA RASVETA


Scenska i prezentacijska rasveta takođe predstavlja jedan od najznačajnijih tehnoloških resursa bez čijeg planiranja je većina masovnih dešavanja danas skoro nezamisliva i zaista teško izvodljiva.

Osnovna uloga rasvete je da obezbedi optimalne vizuelne uslove neophodne za nesmetanu komunikaciju među učesnicima dešavanja, ali to nije njena isključiva uloga. Rasveta je tu i da stvori odgovarajući vizuelni ambijent, posebno kada je reč o koncertnim i drugim scenskim dešavanjima, te da pomiri neke naizgled nepomirljive zahteve kada je reč o video prisustvu. Ovo se prvenstvano odnosi na dešavanja koja obuhvataju video snimanja i istovremeni prikaz snimka ili prezentacija putem video projekcija. Bez obzira na nivo primenjene tehnologije video snimanja uvek zahtevaju što više svetla, dok s druge strane video projekcije insistiraju na sasvim suprotnom. U takvim situacijama rasveta igra ključnu ulogu jer u zamračenom prostoru može da obezbedi neophodnu količinu svetla u zoni snimanja i drugim zonama koje trebaju biti istaknute, dok u ostatku prostora obezbeđuje adekvatno zamračenje koje odgovara unapred definisanom radnom režimu dešavanja.

Kada je reč o našoj ponudi rasvete i prateće opreme, ona obuhvata klasična rasvetna tela sa halogenim sijalicama, zatim savremene LED reflektore i dinamične efekte, te naposletku svu neophodnu prateću opremu čija je svrha sinhronizacija rada pojedinačnih izvora svetla koji zajedno čine jedan kompleksan rasvetni sistem. Naši rasvetni kapaciteti su pretežno usmereni na kongresna i izložbena dešavanja, no u saradnji sa partnerskim kompanijama čija je primarna delatnost upravo rasveta, u mogućnosti smo da odgovorimo na praktično bilo koji zahtev za ovom vrstom opreme.


POZOVITE NAS ODMAH I ZAHTEVAJTE
NAŠU PONUDU +381 63 250 152[povratak na prethodnu stranicu]