RASPRODAJA KORIŠĆENE OPREME


Prateći trendove u našoj industriji, odnosno vodeći računa o potrebama naših klijenata, došli smo u situaciju da raspolažemo sa izvesnim viškovima opreme koju više uopšte ne koristimo ili je koristimo veoma retko.

Sva oprema koju nudimo ovim putem je potpuno funkcionalna i u odličnoj je kondiciji, a u ponudi imamo čak i izvesnu količinu opreme koja nije nikad ni korišćena. Više detalja o našoj ponudi korišćene opreme možete videti u nastavku.