OPREMA ZA VIDEOKONFERENCIJE


Videokonferencije su veoma specifičan vid komunikacije koji putem namenskih uređaja i širokopojasnog interneta povezuje dve ili više udaljenih lokacija, pružajući im mogućnost međusobne interakcije u realnom vremenu.

Ovaj vid komunikacije je veoma zahvalan jer u ogromnoj meri smanjuje ili čak u potpunosti anulira troškove koji inače neizostavno proizilaze iz klasičnog pristupa organizaciji internacionalnih dešavanja. Primera radi, umesto da platite izrazito velike troškove kako biste na vaše dešavanje doveli nekog eksperta iz druge zemlje ili sa drugog kontinenta, možete veoma jednostavno putem videkonferencije obezbediti njegovo prisustvo i aktivnu interakciju sa učesnicima, uz skoro zanemarljive troškove najma ove vrste opreme. Naravno, na isti način možete organizovati i interakciju dva ili više istovremenih dešavanja ili bilo koju drugu interakciju koja podrazumeva prenos videa i zvuka u realnom vremenu.

Našim korisnicima su na raspolaganju dva tipa videkonferencijskih uređaja, poit-to-point koji omogućava interakciju između dve pozicije i multipoint koji omogućava istovremenu interakciju na četiri pozicije, dok za specijalne zahteve možemo da obezbedimo i opremu za povezivanje praktično neograničenog broja strana koje učestvuju u interakciji. Videokonferencijski uređaji su po pravilu ograničeni brojem internih kamera i mikrofona na relativno mali broj učesnika sa svake strane, ali zato kombinovanjem sa sistemima iz naše standardne ponude broj aktivnih učesnika videokonferencije može da se poveća do praktično neograničenog ili ograničenog isključivo kapacitetom prostora u kome se dešavanje odvija, te eventualno drugim organizacionim parametrima.


POZOVITE NAS ODMAH I ZAHTEVAJTE
NAŠU PONUDU +381 63 250 152[povratak na prethodnu stranicu]