OZVUČENJA I MIKROFONSKI SISTEMI


Izbor adekvatnog ozvučenja je jedna od najkritičnijih pozicija u fazi planiranja, pripreme i realizacije masovnih dešavanja bilo koje vrste. Osnovni razlog tome je što verbalna komunikacija predstavlja primarnu komunikaciju bez koje je danas bilo koje dešavanje praktično nezamislivo i skoro u potpunosti neizvodljivo.

Naša standardna ponuda obuhvata najraznovrsnije sisteme ozvučenja, koji su primereni zaista najrazličitijim vrstama i obimima dešavanja. U našem arsenalu ćete pronaći pre svega konferencijska ozvučenja kojima pokrivamo dešavanja u razmerama od tek nekolicine, pa sve do više hiljada učesnika. Bazni setovi podrazumevaju određen broj stonih i bežičnih mikrofona, zatim aktivne zvučne kutije čija se količina i snaga definišu brojem učesnika i parametrima prostora u kome se dešavanje odvija, te drugu srodnu opremu koja predstavlja sponu svega prethodnog. Pored navedenih setova, nudimo i dodatnu opremu u vidu nezavisnih delegatskih mikrofonskih sistema, bežične mikrofone za prezentacije i diskusiju, mikrofone za posebne namene (sofa-style mikrofoni), zatim opremu za distribuciju tona za potrebe broadcast snimatelja i drugu audio opremu. Sve navedeno prati i adekvatna tehnička podrška koja će se pobrinuti za uspešnu i kvalitetnu realizaciju vašeg dešavanja.

Pored konferencijskih i prezentacijskih, naša ponuda obuhvata i sisteme za ozvučavanje koncerata i drugih scenskih nastupa, te prateći mikrofonski arsenal i drugu srodnu opremu i prateće usluge.


POZOVITE NAS ODMAH I ZAHTEVAJTE
NAŠU PONUDU +381 63 250 152[povratak na prethodnu stranicu]